Navigácia

šk. rok 2007 / 2008 šk. rok 2008 / 2009 šk. rok 2009 / 2010 šk. rok 2010 / 2011 šk. rok 2011 / 2012 šk. rok 2012 / 2013 šk. rok 2013 / 2014

Staršie akcie

šk. rok 2007 / 2008

zemepis trochu inak...

13.6.2008 Nie vždy musí byť vyučovanie celkom nudné. Žiaci 5.c triedy sa zhostili svojej zadanej úlohy veľmi dobre. Opakovanie témy "Človek a prírodné krajiny"spracovali formou "dokumentárneho vysielania".....Predsavili sa napr. televízie "Savana planet" alebo "Príroda. Deti si pripravili fotografie i doplňujúce texty z internetu/napr. o Masajoch../ a vyrobili si " plazmovú televíziu". Pred niektoré prezentácie vsunuli reklamu, ozvučili komentár alebo zapojili do vysielania vyslanú...

Školský družobný výlet v Bochni (4.6.2008) (Zmeniť  Vymazať)Žiaci 4. A a 4. C sa 3. 6. 2008 zúčastnili družobného výletu v Bochni. Pozreli si zákutia soľnej bane. Vyskúšali si svoj talent v maľovaní erbu na sklo. Chlapci víťazne bojovali s poľskými rovesníkmi vo futbalovom zápase. Prezreli si pamiatky historického centra Bochne. Našli si tu veľa nových kamarátov.Vyšantili sa na tobogáne v krásnej krytej plavárni.

Školský výlet-Stará Ľubovńa

8.6.2008 Dńa 3.6.2008 sa žiaci I.a II.ročníka zúčastnili školského výletu - Stará Ľubovňa.Cieĺom poznania bol hrad Ľubovńa a skanzen.Prehliadka hradu bola netradičná,pre žiakov zaujímavá.Nestačilo iba pasívne pozerať,ale svojou šikovnosťou a múdrosťou dokazovať,že aj deti vedia "dobyť"ľubovniansku pevnosť.
Aj prehliadka skanzenu bola pútavá.Žiakov zaujala najmä škola.Staré lavice,kalamáre,pierka,zvonček mnohí videli po prvýkrát.
...
viac

Hviezdoslavov Kubín

V okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa v 3. kategórii na 1. mieste/poézia i próza/ umiestnili žiačky našej školy, a to Andrea Bašistová/8.b/ a Henrieta Kotoučková/8.a/,ktoré zároveň postúpili do krajského kola v Starej Ľubovni. Hoci v tomto kole už nestáli na pomyselnom stupni víťazov,ďakujeme im za reprezentáciu v nižších kolách.
Foto: fotoalbum

Školský výlet Belianska jaskyňa

5.6.2008 Hurá, ideme na výlet, znelo triedami 3.ročníka ! Ako správni turisti sme sa nabalili občerstvením a sladkostami. Už v triedach sme si povedali ako sa máme správať v prírode. Počas výstupu ku vchodu jaskyne sme pozorovali okolité krásy prírody. Prečítali sme si náučné chodníky o rastlinách a živočíchoch v tejto lokalite. Statočne sme zdolali 704 schodov v jaskyni. Žasli sme nad výtvormi prírody. Nezabudli sme si kúpiť suveníry, ktoré nám budú tento výlet... viac

5.6.2008 Mimoriadny úspech dosiahli v tomto školskom roku dvaja žiaci zo VII. D triedy. V dňoch 9. 6. a 10. 6. sa zúčastnia celoslovenského kola Pytagoriády v Belušškých Slatinách. Sú to žiaci triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov: Dominik Grigľák, Daniel Neupauer.
Držíme im palce!

Školský družobný výlet v Bochni

4.6.2008 Žiaci 4. A a 4. C sa 3. 6. 2008 zúčastnili družobného výletu v Bochni. Pozreli si zákutia soľnej bane. Vyskúšali si svoj talent v maľovaní erbu na sklo. Chlapci víťazne bojovali s poľskými rovesníkmi vo futbalovom zápase. Prezreli si pamiatky historického centra Bochne. Našli si tu veľa nových kamarátov.Vyšantili sa na tobogáne v krásnej krytej plavárni.


Školský družobný výlet v Bochni4.6.2008 Žiaci 4. A a 4. C sa 3. 6. 2008 zúčastnili družobného výletu v Bochni. Pozreli si zákutia soľnej bane. Vyskúšali si svoj talent v maľovaní erbu na sklo. Chlapci víťazne bojovali s poľskými rovesníkmi vo futbalovom zápase. Prezreli si pamiatky historického centra Bochne. Našli si tu veľa nových kamarátov.Vyšantili sa na tobogáne v krásnej krytej plavárni.

O Pohár primátora - atletika

2.6.2008 V piatok 30.05. sa žiaci, mladší a starší , zúčastnili atletického preteku na ZŠ Nižná Brána . Súťaženie im trochu sťažovalo horúce slnko. Medzi kežmarskými školami si počínali veľmi dobre. Konečné druhé miesto je pekným úspechom.

Projektové stretnutie - Lotyšsko

1.6.2008 Medzinárodný projekt COMENIUS, na ktorom naša škola pracuje od septembra 2006, mal v týchto dňoch svoje ďalšie pokračovanie.
24.-28.V. 2008 sa 4 žiaci a 3 učitelia školy zúčastnili na v poradí treťom projektovom stretnutí , ktoré sa konalo na pôde dvoch partnerských škôl v Lotyšskej Rige a v mestečku Saldus. Na stretnutí sa opäť zišli žiaci a učitelia všetkých partnerských škôl z Holandska, Írska, Lotyšska, Slovenska a Portugalska, aby spoločne pracovali a naplnili ciele programu s názvom "Bohatstvo diverzity".
Viac o projekte pozri na:www.zsfiskk.sk/projektyŠportový Medzinárodný deň detí
Deň detí prežili ôsmaci športovo.8.a,8.b,8.c a 8.d si v telocvični zmerali sily vo volejbale/ dievčatá/a v basketbale /chlapci/.
Víťazkami vo volejbale sa stali dievčatá z 8.c triedy,v basketbale vyhralo mix-družstvo 8.c triedy/3 hráči/ a 8.d triedy/2 hráči/.
Nehrajúci žiaci tvorili zvukovú "povzbudzovačskú" kulisu.
Foto: fotoalbum

Dielko zo slovenského jazyka

29.5.2008 Dve hodiny slovenského jazyka žiaci pracovali v skupinách a tvorili projekty. Vybrali si vhodnú tému (galéria literárnych postáv, módna prehliadka). Zhromaždili výstrižky z novín, obrázky, fotografie, k obrázkom napísali výstižný opis (postavy, oblečenia). Každá skupina prezentovala svoj projekt. V závere hodiny sme projekty spoločne vyhodnotili. Žiaci využili svoje vedomosti, zručnosti a návyky.
Zdroje: časopisy, učebnice, internet
Foto: p. uč. Strišovská (fotoalbum)

Hliadka mladých zdravotníkov

15.5.2008 15.mája sa naša Hliadka mladých zdravotníkov 2. stupňa zúčastnila územného kola súťaže hliadok organizovanej SČK Poprad v Mlynčekoch.
Na súťaž sa svedomito pripravovali a ich snaha priniesla aj bohaté ovocie. Z 22 zúčastnených hliadok si vybojovali krásne 3. miesto.
Našu školu reprezentovala 5-členná hliadka v zložení: Stelka Olejárová(9.A), Paťa Vojtičková(9.D), Jarka Vojtičková (8.D),Samo Ogurčák (7.D) a Tomáš Michaliček (7.D)
Blahoželáme!
Zodpovedný za prípravu: Mgr. Kristína Sláviková

Úspech našich atlétov...

29.5.2008 V piatok 23.05. atletický štadión ožil žiakmi 15základných škôl okresu Kežmarok. Každá škola nominovala 10 žiakov a 10 žiačok do 7 atletických disciplín. Bodovali sa 2 najlepšie výkony v jednotlivých disciplínach. Pretekalo sa celé doobedie a mnoho výkonov bolo veľmi dobrých, a to nie len z našej školy. Po celkovom sčítaní bodov naši žiaci dosiahli súčet bodov 705 a žiačky 581. V oboch prípadoch to bolo najviac. Obe družstvá našej školy tak obsadili prvé miesto a postúpili na krajské kolo, ktoré sa bude konať v Levoči 3.06. Prajeme obom družstvám veľa úspechov a ďakujeme za peknú reprezentáciu.
Niektoré momenty sú zachytené - pozri fotoalbum.

Exkurzia v Martine

V utorok 13. mája sa 40 žiakov 8.ročníka, zástupcov 8.b,8.c,8.d, zúčastnilo exkurzie do Martina.Navštívili pôvodnú Maticu slovenskú,v budove ktorej je v súčasnosti Slovenské národné literárne múzeum. Od lektorky sa dozvedeli veľa zaujímavostí o našom národe,jeho histórii, ale aj o osobnostiach,z ktorých mnohé sú pochované na Národnom cintoríne.Práve ten bol ďalším cieľom literárno-dejepisnej exkurzie ôsmakov.
Domov sa všetci vrátili v poriadku a spokojní.
Foto: fotoalbum

Na bicykli bezpečne 2008

Dňa 14. 05. 2008 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže s názvom "Na bicykli bezpečne 2008". Súťaž sa konala na dopravnom ihrisku pri CVČ v Kežmarku. Dobre sa im darilo v teoretickej časti, žiaľ horšie v praktickej. Z 12 súťažiacich družstiev sme sa umiestnili na 9. mieste. (výsledky na www.cvc-kezmarok.sk) Pri zvyšovaní hustoty cestnej premávky má súťaž veľký zmysel. Je to pre nás výzva do ďalšej súťaže, aby sme pravidlá cestnej premávky lepšie zvládli nielen teoreticky ale aj praktický. Veď kde inde ide tak bezprostredne o život ako na cestách. Foto: uč. Halčin (fotoalbum)

Výtvarná výchova a projekt SOCRATES

16.5.2008 Počas hodín výtvarnej výchovy sa žiačky 6.C triedy aktívne zapojili do projektu Socrates. Namaľovali krásne ilustrácie na motívy rozprávky SOĽ NAD ZLATO. Ich práce si môžete pozrieť aj na webovej stránke vo fotoalbume.

Výtvarná výchova

16.5.2008 V mesiaci marec 2008 sa žiaci našej školy zapojili do výtvarnej súťaže Európa v škole. Päť výtvarných prác postúpilo do krajského kola.
Vyhodnotenie: I. kategória: 1. miesto Veronika Števíková, 1.A
2. miesto Laura Matejková, 4.C
II. kategória: 1. miesto Simona Nováková, 6.C
3. miesto Nikola Knapiková, 6.C
III. kategória: 1. miesto Stela Olejárová, 9.A

Futbal dievčat

14.5.2008 Ostatné obdobie je futbal dievčat na našej škole veľmi obľúbený. Tohto roka sa opäť naše žiačky zúčastnili futbalovej súťaže. Konala sa na umelom futbalovom ihrisku na ZŠ Nižná Brána dňa 06.05.2008. Osem družstiev zápolilo v dvoch skupinách medzi sebou. Počasie nám neprialo a v polovičke súťaže dážď zahnal hráčky do telocvične, kde sa pokračovalo v súťaži. Naše dievčatá hrali útočnejší futbal ako súperky, ale tentokrát sa im nedarilo dať dostatok gólov. Je veľmi milé, že bývalí žiaci majú,i po skončení školy, o naše aktivity záujem a pomáhajú nám. Matej Ružbaský sa snažil počas zápasov poradiť a usmerniť dievčatá v hre. Na tomto okresnom kole sa žiačky umiestnili na piatom mieste, ale ich ambície sú vyššie a veríme,že na Kežmarských hrách sa im podarí dať viac gólov.......pozri fotoalbum.

Zimné radovánky

12.3.2008 Žiakom zo Zvedavka(ll.C) a Malým pozorovateľom(l.B)sa páčili zvieratká v Tatranskom múzeu,ktoré treba chrániť.Sneh,ktorý bol všade okolo nás lákal,aby sme z neho vytvorili "snehové dielka".Premýšľajte sami čo Vám pripomínajú?
Mgr.D Kožiková

Traja králi

7.1.2008 Dňa 7.1.2008 sa žiaci,ktorí navštevujú krúžky Malý pozorovateľ(l.B) a Zvedavko(ll.C), vybrali vzdať poklonu Betlehemu na Rainerovej chate.Cestu si skrátili jazdou na lanovke a pekné počasie im prialo hlavne pri sánkovaní a tubingu.
Mgr.I.Šterbáková

Exkurzia v pekárni

5.5.2008 V pondelok ráno po prvej vyučovacej hodine sme sa žiaci ll.C a l.B vybrali na exkurziu do pekárne-stredisko praktického vyučovania ĽUBICA(SOU-Kušnierska 2,KK).Videli sme obrovské stroje,ktoré miešali cesto na chlieb a rožky,veľké pece,do ktorých pekári dávali pečivo.Na záver sme sa občerstvili sladkými buchtičkami.Bola to pekná,zaujímavá akcia.Ďakujeme M.Marhefkovej,Bc.J.Regitkovej,Bc.A.Sulírovej.

Lotka Krauszová,ll.C

Deň matiek

7.5.2008
Pri príležitosti Vášho krásneho sviatku Vám chceme prejaviť svoju vďaku a lásku.
Srdečne Vás pozývame na slávnosť ku Dňu matiek, ktorá sa uskutoční 7. mája 2008 (streda) o 16.30 hod. v telocvični školy.
Príďte medzi nás. Na Vašu účasť sa tešia učinkujúci.


Slávik Slovenska 2008 - okresné kolo30.4.2008 Dňa 30. apríla 2008 sme mali možnosť spievať na súťaži „Slávik Slovenska“. Opäť sa súťažilo v troch kategóriách s obsadením 1. kat. Miriam Lesná , 2. kat. Alexandra Vaľková, ktorá obsadila 3. miesto a úspešná speváčka Eva Halčinová, ktorá v 3. kat. vybojovala 1. miesto a zároveň postúpila do krajského kola. Za krásne umiestnenie im gratulujeme a držíme palce v ďalších súťažiach.Mgr. S. Burdíčková

Spevácka súťaž "Slávici z lavice"

10.4.2008 Dňa 10. 4. 2008 sme sa zúčastnili súťaže „Slávici z lavice“ organizovanej CVČ v Kežmarku.
Za školu nás reprezentovali: v 1. kategérii Miriam Lesná, 2. kat. Kristínka Rovdičová a
3. kat. Eva Halčinová, ktorá s piesňou Vráť mi tie hviezdy od B. Dubasovej obsadila 1. miesto a tak postúpila do krajského kola v Prešove. Za krásnu reprezentáciu jej ďakujeme. Mgr. S. Burdíčková

Prehliadka súťaže Záujmovej umeleckej činnosti (ZUČ)

18.4.2008 V dňoch 16. – 18. apríla 2008 sa uskutočnila prehliadka súťaže ZUČ v Mestskom kultúrnom stredisku Kežmarok, organizované Osvetovým strediskom v Poprade. Akcia bola reakciou na už uskutočnenú súťaž ZUČ v mesiaci február, kde víťazné 3 základné školy z okresov Kežmarok, Poprad a Levoča sa stretli a mali možnosť odprezentovať sa celostným programom. V stredu sme mohli vidieť školy umiestnené na 3. mieste, vo štvrtok na 2. mieste a v piatok na 1. mieste. Naša škola, spolu s ostatnými prvými školami, ukázala svoj program v piatok 18. 4. 2008. Vďaka tejto prezentácii sme mali možnosť vidieť úroveň iných škôl a porovnať pripravené programy. Za krásnu myšlienku zorganizovať túto prehliadku ďakujeme organizátorom Osvetového strediska v Poprade a tešíme sa o rok. Mgr. S. Burdíčková

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 1. STUPEŇ

29.4.2008
poézia:1.m.:Miriam Lesná 3.C
2.m.:Radka Horanská 3.C
3.m.:Matej Šterbák 4.C
Adam Boršoš 3.B
próza:1.m.:Andrea Sosková 2.C
2.m.:Ivana Čmilňáková 4.B
3.m.:Michaela Moskalová 2.B
Terézia Kubová 4.B
Blahoželáme!!!
Mgr.Šterbáková
Mgr.Gallová
Mgr.Vojtičková

Výsledky KK FO

25.4.2008 Výsledky KK FO nás potešili. Žiak 9. ročníka Pavol Šatala sa umiestnil na krásnom 3. mieste, žiačka Kormošová Ľudka na 8. mieste. Blahoželáme žiakom i vyučujúcej Mgr. Bobíkovej

Okresné kolo vo futbale

Dňa 23.04.2008 sme sa zúčastnili na okresnom kole vo futbale starších žiakov, ktoré sa konalo na ZŠ Nižná Brána, kde sme sa umiestnili na 2. mieste
PaedDr. J. Mihók

Dejepisné hodiny

20.4.2008 V priebehu mesiacov január - marec dejepisné hodiny v piatackých triedach prebehli trochu netradičným spôsobom. Žiaci navštívili múzeum v Kežmarku.
Dejepisná hodina "Navštívili sme múzeum" sa konala priamo v priestoroch múzea, kde na žiakov už čakali predmety z minulosti - pamiatky hmotnej i písomnej kultúry, napr. puška, hracia skrinka Sputnik, album fotografií streleckého spolku a iné.
Ďalšia dejepisná hodina "Remeslá a cechy" bola prezentovaná v expozícií múzea. Žiaci sa mohli oboznámiť s najstaršími cechmi v Kežmarku, videli predmety, ktoré remeselníci používali pri výrobe svojich výrobkov. Žiaci si vypočuli zaujímavosti zo života jednotlivých cechov, napríklad aké skúšky skladali učni, keď sa chceli stať tovarišmi , kto bol voštinár, garbiar, kramár a iné.

UČENIE PO NOVOM

11.4.2008 Učiteľovi nič neurobí takú radosť ako trieda skutočne zaujatá výučbou.
Vyučovanie v 21. storočí sa nezaobíde bez modernizácie.
Učenie po novom = učiť pomocou interaktívnej tabule.
Budúcnosť? Mať ju v každej triede.
8. apríla sme uskutočnili inštruktáž k práci s touto pomôckou,ktorú už máme nainštalovanú.
Na vyučovanie po novom sa tešia učitelia i žiaci.
Mgr.M. Pitoňáková

ZBERÁME PAPIER - ŠETRÍME LESY

11.4.2008 3.apríla 2008 bolo v našej škole veľmi rušno.
Prečo? Konal sa celoškolský zber papiera.
Do zberu sa zapojili všetky triedy.
Najviac nazbierali na 1.stupni žiaci 3.C,4.C,1.A
na 2.stupni žiaci 7.C,5.D,7.D. Najusilovnejšími jednotlivcami boli A.Budoš - 7.C a T. Gally - 3.A.
Za nazbieraných 10.067 kg všetkým ďakujeme.
Mgr. M. Pitoňáková
FOTO:fotoalbum zást. riad. školy

Apríl v znamení MATEMATIKY

10.4.2008 Mesiac apríl sa niesol v duchu matematiky. Žiaci si svoje vedomosti preverovali v okresných kolách Matematickej pytagoriády 3.4.5.ročník a 6.7.8. ročník /1.- 2.4.2008/
Taktiež sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády - 6.7.8.roč./9.4.2008/
Žiaci našej školy potešili krásnymi výsledkami vyučujúcich matematiky Mgr.Bobíkovú,Ing.Derevjanikovú,Mgr.Petrasovú i vedenie školy. Ďakujeme za reprezentáciu a držíme prsty v postupových kolách.
Výsledky súťaží:
MP3 - Adam Hritz 5. m.,Branislav Randus -6. m.
MP4 - Kristína Horná- 5. m.,Filip Košúth -6. m.
MP5 jediná úspešná žiačka Klaudia Bachledová 1. m.
MP6 - Michal Dinda - 2. m.
MP7 - Dominik Grigľák - 1.m.,Daniel Neupauer - 2.m. , Katka Talafová 3.m., Patrik Pomorský -5.miesto
OK MO Z6 - Michal Dinda - 1. m.
Michal Maňak - 2. m.
Ivan Kovalčík - 3. m.
Barbora Janíková, Matúš Kalafút, Patrícia Marková - 4. m., Katarína Hotáryová - 5. m.
MO Z7 - Dominik Grigľák - 1.m.
Matúš Barabás - 2. m.
Adriana Kellnerová - 3. m.
Daniel Neupauer - 4. m.
Simona Pekarčíková - 5. m.
MO Z8 - z troch úspešných riešiteľov sa Paula Židovská umiestnila na 1. mieste.

Socrates- pracovné stretnutie v Portugalsku

10.4.2008 Spracovaný materiál z pracovného stretnutia v Portugalsku nájdete na pôvodnej stránke -www.zsfiskk.sk - Socrates

Úspech na krajskom kole BiO -C

10.4.2008 Víťaz okresného kola Matúš Figlár z 9.D triedy, zaujal svojim projektom " Kombucha - lahodný elixír života" a svojimi vedomosťami komisiu krajského kola. S bodovým ziskom 102,5 boda suverénne obsadil 1.miesto a postupuje do celoslovenského kola. Blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a v celoslovenskom kole držíme prsty.

BiO - E

9.4.2008 Postupujeme na kraj. Potešujúca správa,žiačka 7.C - Janka Brutovská získala v kategórii zoológia zo 150 bodov pekných 142,5 b.Ďakujeme za peknú reprezentáciu školy a v krajskom kole prajeme veľa šťastia.
Foto:fotoalbum

Hviezdoslavov Kubín

7.4.2008 Aj v tomto šk. roku si recitátori poézie a prózy" zmerali svoje sily " v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Víťazi jednotlivých kategórií budú školu reprezentovať v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 24. apríla 2008.
Vyhodnotenie
Poézia
II. kategória 1. S.Rúfusová /6.b/
2. M.Tomčáková /5.b/
3. S.Bajusová /6.d/

III.kategória 1. A.Bašistová /8.b/
A.Šubrt /9.a/
2. I.Fábryová /8.c/
3. A.Fuksová /9.c/

Próza
II. kategória 1. M.Fričová /7.a/
2. Ľ.Kleinová /5.a/
3. K.Talafová /7.d/
P.Marková /6.c/

III.kategória 1. H.Kotoučková /8.a/
2. L.Havránková /8.b/
3. R.Svitanová /8.d/
Foto: fotoalbum

Krajské kolo Geografickej olympiády

4.4.2008 Po úspechu na okresnom kole GO štyria naši žiaci postúpili na krajské kolo tejto vedomostnej súťaže. Svojimi výsledkami nás potešil hlavne Jakub Vaľko, žiak 7.C triedy, ktorý sa v konkurencii 24 žiakov z celého Prešovského kraja umiestnil na 3.mieste.
Umiestnenie ostatných žiakov:
Matúš Kalafut, 6.ročník - 8.miesto
Jakub Dulík, 9.ročník - 9. miesto
Grotkovský Denis, 7.ročník - 22.miesto

Zodp.za prípravu žiakov:PaedDr.Š.Habarková


Krajské kolo matematickej olympiády (dátum pridania: 03.04.2008)

Dňa 26. marca 2008 sa konalo v Prešove krajské kolo matematickej olympiády kategórie Z9 (9. ročník).
Zodp. za prípravu žiakov: Mgr. Lýdia Bobíková

7. miesto Pavol Šatala (9.d)
11. miesto Katarína Rumlová (9.d)

Okresné kolo fyzikálnej olympiády (dátum pridania: 03.04.2008)

19. marca 2008 sa žiaci 8.d a 9.d triedy zúčastnili okresného kola fyzikálnej olympiády (miesto konania - ZŠ Nižná brána, Kežmarok).

kategória F (8. ročník)
zodp. za prípr. žiakov: Mgr. Miroslava Petrasová

2. miesto Urban Kocsis
2. miesto Matej Szentiványi
3. miesto Michal Krolák
3. miesto Radovan Novák

kategória E (9. ročník)
zodp. za prípr. žiakov: Mgr. Lýdia Bobíková

1. miesto Pavol Šatala
2. miesto Ľudmila Kormošová
5. miesto Lukáš Potisk
6. miesto Alžbeta Fudalyová

19.3.2008 ZUČ

27. – 29. marca 2008 sa v MsKS v Kežmarku uskutočnil ďalší ročník ZUČ v Kežmarku. S rozdielom 21 bodov prestížny putovný pohár opäť získala naša škola.

1. kategória ľudový spev sólo, duo
1. miesto: Jana Hanisková, ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok

2. kategória ľudový spev skupina
2. miesto: Spevácka skupina DFS Maguráčik, ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok

3. kategória ľudový tanec
1. miesto: DFS Maguráčik, ZŠ Dr.D.Fischera Kežmarok

4. kategória nefolklórny tanec sólo, duo
1. miesto: Dušan Gruľa, Alexandra Ksiažeková, ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok
Oliver Pirhala, Daniel Bachleda, ZŠ Hradné námestie Kežmarok

5. kategória nefolklórny tanec skupina
1. miesto: TK Brilant , ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok

6. kategória umelecký prednes
3. miesto: Stanislava Rúfusová, ZŠ Dr. D.Fischera Kežmarok

7. kategória sólisti inštrumentalisti, hráči na hudobné nástroje
1. miesto: Michaela Pavlíková, ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok

9. kategória : populárna pieseň sólo, duo
3. miesto: Eva Halčinová, Alexandra Vaľková, ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok

10. kategória: populárna pieseň skupina
3. miesto: Radosť, ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok


11. Kategória výtvarníctvo:
2. miesto: Romana Repelová – ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok

12. kategória – fotografia:
3. miesto: Radovan Lučanský – ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok

Základné školy - výsledky:
1. miesto : ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok – 81 bodov
2. miesto: ZŠ Lendak - 60 bodov / 3 – 1. miesta., 3 - 2. miesta/
3. miesto: ZŠ Hradné námestie Kežmarok - 60 bodov / 3 – 1. miesta , 2 – 2 .miesta/
foto: fotoalbum

Socrates- pracovné stretnutie v Portugalsku

14.3.2008 Druhý rok medzinárodného projektu Socrates- Comenius 1 začal pracovným stretnutím v partnerskej škole v Portugalsku. Škola v mestečku Guia privítala v čase od 18. do 22.2. 2008 štyroch učiteľov a štyroch žiakov našej školy ako aj ďalších hostí z účastníckych krajín projektu /Írsko, Holandsko, Lotyšsko./
Žiaci mali skvelú možnosť spoznať spôsob života svojich portugalských priateľov,prakticky preveriť svoje komunikačné schopnosti v angličtine a poznať krajinu na pobreží Atlantiku.
Učitelia spoznávali predovšetkým školský systém Portugalska. Všetci sme sa vrátili obohatení o nové skúsenosti a zážitky z milých , prívetivých a obetavých priateľov v Portugalsku.
Viac o pobyte sa dozviete po spracovaní materiálov na našej stránke.
Foto: fotoalbum Mgr. Mačková

Návšteva výstav

Žiaci našej školy už pravidelne počas hodní TchV, alebo VV navštevujú rôzne výstavy. V týchto dňoch sme si pozreli výstavy "Tatranská turistika v XIX. storočí (kópie pohľadníc zo zbierok Tatranského národného parku v Zakopanom z Poľska)" ktorej autorom je Wieslaw Siarzewskij a výstavu poľovníckych trofejí. Na snímkach (fotoalbum) sú žiaci 7.d triedy s uč. Halčinom

Lyžiarsky kurz

26.2.2008 Pravidelne každý rok sa žiaci 7.ročníka zúčastňujú lyžiarskeho kurzu. Tohto roka snehové podmienky neboli veľmi priaznivé.Lyžiarsky kurz sa v oblasti Slovenskej Vsi v areály Ľandy. Vzhľadom na vysoký počet žiakov bol lyžiarsky kurz rozdelený na dva turnusy. Prvý turnus absolvovalli žiaci 7.c a 7.b triedy v termíne od 28.01 2008 do 31.01 2008 a 4.02 v počte 52 žiakov. Z tohto počtu bolo 25 účastníkov nelyžujúcich. Boli rozdelení do troch skupín a pod vedením p. uč. Juraškovej, p.uč. Cermanovej a p. uč Mihóka zdolávali základy lyžovania. Ostávajúci lyžiari pracovali pod kontrolou p. riaditeľa Halamu a p. uč. Slovíkovej.
Druhý turnus nastúpil 5.02.do 8.02 a 11.02 v počte 48 žiakov.Boli to žiaci 7.d a 7.a triedy. Z tejto skupiny boli 23 žiaci začiatočníci a podobne ako v prvom turnuse učili sa prvé oblúky pod vedením rovnakých učiteľov. V oboch turnusoch sa napokon všetci naučili lyžovať tak, že svah dokázali zlyžovať samostatne a spoľahlivo.Ostaní lyžiari mali možnosť zdokonaliť svoj štýl lyžovania. Sme veľmi spokojní, že na kurze nedošlo k vážnym zraneniam, ktoré by potrebovali lekárske ošetrenie. Všetkým prajeme, aby svoje nadobudnuté zručnosti ďalej zdokonaľovali a mali radosť zo snehu a pohybu.
K dispozícii je i foto.

42.ročník BiO C

15.2.2008 13. 2. 2008 sa naši žiaci zúčastnili OK BiO , ktoré sa uskutočnilo v priestoroch školy.
Súťaž je náročná , pretože jej súčasťou je nielen praktická práca, vedomostný test, ale predovšetkým riešenie projektu, ktorý si žiak sám vyberá. Možno aj preto o túto súťaž má záujem málo žiakov.
Nás reprezentovali 2 žiaci 9. ročníka : Alžbeta Fudalyová , obsadila 2.m. a Matúš Figlár, získal 1.m.
Obaja žiaci postupujú do krajského kola. Žiakov pripravovala PaedDr. Gáborčíková.
Naša vďaka patrí všetkým. V krajskom kole veľa šťastia.
foto: fotoalbum

Hurá, sú tu Fašiangy

5.2.2008 31.1.2008 mali žiaci 1. stupňa veľkú radosť nielen z toho ,že na druhý deň sú polročné prázdniny, ale aj z dlho očakávaného karnevalu.
Masky boli doma prichystané už dávnejšie, ceny v tombole boli krásne a tancovačky veru nikdy nie je dosť.
Foto: fotoalbum

OK MO 5. - 9. ročník

24.1.2008 23.1.2008 zorganizovalo CVČ v spolupráci s našou školou na pôde našej školy okresné kolo MO 5. a 9. roč.
V MO Z5 súťažilo 36 žiakov, v MO Z9 - 44 žiakov.
Výsledky našich žiakov :MO Z5
Bachledová Klaudia, Slovíková Nikola z 5.C - 2.m.
Javorský Dávid z 5.D - 3.m. Žiakov pripravovala Mgr.Petrasová, Mgr. Mlynarčíková
MO Z9
Šatala Pavol z 9.D -1.m. s plným počtom bodov 24
Špinková Barbora z 9.D - 2.m.
Rumlová Katka z 9.D - 3.m.
Dulík Jakub z 9.D - 4.m. Žiakov pripravovala Mgr.Bobíková
Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Držíme im prsty do postupových kôl.
Foto: fotoalbum

OK_OAJ

23.1.2008 16.1.2008 sa žiaci našej školy zúčastnili OK OAJ, kde sa Dominik Grigľák zo 7.D v kategórii 1A umiestnil na 2.m.
Žiaka pripravovala Mgr.Števíková
Žiačka Katarína Rumlová z 9.D tr. sa umiestnila v kategórii 1B na 4. m.
Žiačku pripravovala PhDr.Szuttorová.
Obom súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu.

Olympiáda v nemeckom jazyku

23.1.2008 9. január 2008 bol deň, kedy si merali žiaci 5.-9.ročníka svoje sili v znalosti nemeckého jazyka. Z našej školy sa OK ONJ zúčastnili žiaci Andreas Budoš - VII.C, ktorý v kategórii 1A obsadil 3. miesto a žiačka Martina Šilonová - VIII.C, ktorá sa v kategórii 1B umiestnila tiež na 3.m.
Žiakov pripravovala Mgr. Slovíková
Žiakom blahoželáme a prajeme veľa chuti do ďalšieho ročníka.

Zápis do 1.ročníka

23.1.2008 15.-16. 1. 2008 sa v priestoroch našej školy uskutočnil zápis žiakov do 1. ročníka. Pre školský rok 2008/2009 bolo zapísaných 86 žiakov - budúcich prvákov.Rodičia 14 žiakov požiadali o odklad školskej dochádzky.
Tešíme sa na vás budúci prváčikovia, dúfam ,že sa vám v našej škole páčilo.

Geografická olympiáda

16.1.2008 Dňa 16.I.2008 sa na pôde našej školy konalo ŠKOLSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY.
V piatich kategóriách súťažilo 32 žiakov, ktorí vypracúvali teoretický a praktický test, pričom súčasťou testovania boli aj ich vedomosti o miestnej krajine.
Ako ukazujú výsledkové listiny jednotlivých kategórií, niektorí žiaci boli veľmi úspešní.

Prví dvaja najšikovnejší z každej kategórie postupujú na okresné kolo Geografickej olympiády, kde budú reprezentovať našu školu.

Gratulujeme a držíme palce!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

5. ROČNÍK
por.č. MENO TRIEDA TEOR.Č. PRAKT.Č.MIESTNA Č.SPOLU
1. Bachledová Klaudia 5.C 35 38 9 84
2. Ogurčák Filip 5.C 36 33 8 77
3. Rovdičová Kristína 5.C 45 22 9 71
4. Marek Silvester 5.C 29 35 5 69
5. Kaľavský Dominik 5.D 34 20 9 63
6. Kromková Lucia 5.C 32 18 8 58
7. Javorský Dávid 5.D 29 22 7 58
8. Duchnitzký Patrik 5.C 27 18 6 51
MAXIMÁLNY POČET BODOV 50 40 10 100


6. ROČNÍK
por. č. MENO TRIEDA TEOR.Č. PRAKT.Č. MIESTNAČ. SPOLU
1. Kalafut Matúš 6.C 39 40 9 88
2. Janíková Barbora 6.C 37 33 7 77
3. Kovalčík Ivan 6.D 30 31 8 69
4. Hotáryová Katarína 6.D 29 32 8 69
5. Dinda Michal 6.D 22 33 9 64
6. Maňák Michal 6.D 23 31 7 61
7. Štefl Peter 6.D 27 17 6 50
8. Vaľko Erik 6.D 29 4 5 38
MAXIMÁLNY POČET BODOV 50 40 10 100


7. ROČNÍK
por. č. MENO TRIEDA TEOR.Č. PRAKT.Č. MIESTNA.Č. SPOLU
1. Vaľko Jakub 7.C 46 35 6 87
2. Grotkovský Denis 7.C 40 36 6 82
3. Janík Ján 7.C 34 31 6 71
4. Kolodzej Samuel 7.C 23 15 3 41
MAXIMÁLNY POČET BODOV 50 40 10 100

8. ROČNÍK
por. č. MENO TRIEDA TEOR.Č. PRAKT.Č. MIESTNA Č.SPOLU
1. Novák Radovan 8.D 45 38 10 93
2. Tomčák Filip 8.C 46 28 10 84
3. Samseli Jakub 8.C 41 27 10 78
4. Kocsis Urban 8.D 40 28 9 77
5. Filipský Filip 8.C 44 20 10 74
6. Krolák Michal 8.D 33 24 8 65
7. Kulík Matúš 8.D 23 22 5 50
MAXIMÁLNY POČET BODOV 50 40 10 100


9. ROČNÍK
por. č. MENO TRIEDA TEOR.Č. PRAKT. Č. MIESTNA Č. SPOLU
1. Šatala Pavol 9.D 46 44 8 98
2. Dulík Jakub 9.D 46 42 8 96
3. Kormošová Ľudka 9.D 43 39 7 89
4. Petrasová Viktória 9.C 39 42 8 89
5. Pivovar Peter 9.D 39 41 3 83
MAXIMÁLNY POČET BODOV 50 50 10 110

ŠALIANSKY MAŤKO

22.1.2008 Dnes sa v priestoroch ZŠ, Hradné námestie v Kežmarku uskutočnila súťaž v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko.Našu školu reprezentovali tri žiačky, a to:
Radka Horanská,3.c /I.kategória 2.-3.roč./,
Vanessa Šavelová,5.b /II.kategória 4.-5.roč./,
Stanka Rufusová,6.b /III.kategória 6.-7.roč./.
V konkurencii žiakov z ostatných škôl obsadila vo svojej kategórii Stanka Rufusová 3.miesto.Blahoželáme!
Všetkým recitátorom ďakujeme za reprezentáciu a prajeme veľa úspechov v recitačných súťažiach.

KOMPARO 2007

21.1.2008
Je to celoslovenské periodické testovanie žiakov základných a stredných škôl.Hlavným cieľom je príprava na Monitor.
Každý deviatak, ktorý sa zúčastnil na testovaní, dostáva podrobnú informáciu o výsledkoch,z ktorej sa dozvedá nielen to,aký je jeho výsledok v porovnaní s viac ako 30000 ďalšimi žiakmi,ale aj to, ktoré časti učiva si ešte musí zopakovať, aby v Monitore obstál čo najlepšie.
Do tohto testovania sa zapojilo 778 zákl. škôl
Písalo 30234 žiakov
Z 1537 tried.
Z našej školy sa zapojilo 95 žiakov.
VÝSLEDKY:
Priemerná úspešnosť žiakov v SR: 50,7 %
Podľa zriaďovateľa školy najlepšiu perc. úspešnosť mali cirkevné školy:52,7%
Najhoršie súkromné školy :50,1%
Podľa samospravného kraja najlepšie-Prešovský kraj: 52,1%
Najhorsie-Nitriansky kraj: 49,4%
Podľa pohlavia.chlapci mali úspešnosť 49,3%, dievčatá 52,1%.
Výsledky jednotlivých škôl boli zverejnené anonymne-v tabuľkách a grafoch sú uvádzané iba kódy škôl.Kódom našej školy je 6-znakové heslo VAX277. Naša škola sa umiestnila v matematike na 33. mieste zo 778 škôl.-percent. úspešnosť sme dosiahli 68%./v SR bola 50,7%/

VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH TRIED:


IX.A dosiahla 55,4%
IX.B dosiahla 57,4%
IX.C dosiahla 68,3%
IX.D dosiahla 92,7%

-každá trieda dosiahla vyššiu perc. úspešnosť, ako je perc. úsp. v SR.
IX.D-dosiahla úsp.92,7%,čím sa zaradila na 2. miesto z 1537 tried..

Tieto výsledky majú zúčastneným školám slúžiť predovšetkým ako isté zrkadlo, spätnú väzbu a spoľahlivý podklad pre priebežné vyhodnocovanie vlastnej práce. Školám majú pomôcť vyjasniť si, aká je ich východisková pozícia a v čom sú ich silné a slabšie stránky.

Obdržali sme aj grafické znázornenie javov, ktoré sledovali medzi inými aj to,že všetky položky sledované v úlohách zvládli naši žiaci lepšie ako celá populácia.Ďalej bolo zistené,že naša interná klasifikácia je prísnejšia ako celoslovenský priemer.


IX.A:najlepšie: Bednár,Olejarová-93,3%,najhoršie: Neupauerová:3,3%
IX.B Mitterová,Pirožeková-93,3% Badžo:13,3%
IX.C Libiaková-96,7% Czurejová 40%
IX.D Kovalčik 100% Lauffová a Figlár 83,3%

Čaká nás MONITOR, ktorý bude 6. februára 2008. V tomto školskom roku dochádza ku kvalitatívnym zmenám.


Test z matematiky /aj SJL/ bude pozostávať z dvoch častí. Druhá časť je iná, ešte nebola, je zameraná na zistenie úrovne matematickej/čitateľskej/gramotnosti.
Prajeme veľa úspechov a držíme palce.

Do celoslovenského testovania žiakov 9. roč. sa v SJL zapojilo 776 škôl, pričom testy písalo celkovo 30213 žiakov z 1535 tried.Z našej školy bolo zapojených 95 žiakov.
Výsledky Kompara
Priemerná úspešnosť v predmete: 54,9%.
Podľa zriaďovateľa: cirkevné školy 56,9%,
štátne školy 54,8%,
súkromné školy 54,3%.
Podľa kraja: BA kraj 55,6%,
BB a PO kraj 55,3%,
.....
NR kraj 55,3%.

Výsledky žiakov našej školy
Úspešnosť testovaných žiakov: 56,5%.
Umiestnenie školy: 266.-270. miesto /zo 776 škôl/.
Umiestnenie tried/% úspešnosť+najlepší výsledok/:
IX.A 48,20% /Bednár,Šubrt 76,70%/,
IX.B 52,85% /Bajusová,Mitterová 76,70%/,
IX.C 58,12% /Libiaková 70%/,
Ix.D 68,26% /Kolesár 86,70%,
Ondrašiková,Rumlová 83,30%/.

Mikuláš

6.12.2007 ..."na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa...". Takto vítali deti učiteľov v triedach vo štvrtok 6.12.2007. Okrem toho bolo niekoľko "Mikulášskych skupín" z rôznych tried a mali pripravené prekvapenia pre deti, ale aj pre učiteľov.Na telesnej výchove sme sa museli vyspovedať Mikulášovi, či sme sa správali tak, ako sa patrí...bola to zábava, lebo anjeli museli robit "mostík" a čerti "stoj na rukách". Žiačky, ktoré mali Tv, potom predvádzali pred Mikulášom, anjelmi a čertami rôzne gymnastické cvičenia, ktoré môžeme smelo pomenovať - AKROBACIA.

(foto: P. Mezešová, fotoalbum)

sv. Mikuláš (6. 12. 2007)

9.12.2007 Ako to u nás vyzeralo dňa 6. 12. a s prípravami na sv. Mikuláša si môžete pozrieť vo fotoalbume - Mikuláš - prípravy. Naší žiaci opäť nesklamali a ukázali svoju tvorivosť vo výzdobe školských tabúľ (Mikuláš - tabule). Žiaľ, šikovné ruky žiakov boli rýchlejšie (zotretie tabúľ) ako moje fotografovanie (uč. Halčin) a tak sa mi nepodarilo zdokumentovať všetko.


Vianoce pod Tatrami
4.12.2007 5. 12. 2007 o 11 oo hod. sa vo výstavnej sieni Barónka začne vernisáž výstavy " Vianoce pod Tatrami". Do výstavy výtvarných prác žiakov sa zapojili aj naši žiaci pod názvom " Rozprávkové Vianoce ".
Pozývame Vás na prehliadku výtvarných prác.

Trošku kultúry naviac

4.12.2007 5.12.2007 navštívia žiaci 7.- 9. ročníka náučno- zábavný program "Diktátor". Program je zameraný na spopularizovanie výuky slovenského jazyka.

Akcie do tohoto dátumu sa nachádzajú na starej stránke http://www.zsfiskk.sk/aktivity_07_08.htm

Dvere telocvične dokorán (19.-23.11.2007)

23.11.2007 fotil: T.Tauchin, R.Lučanský, I.Šterbáková, Ž.Jurašková (pozri fotoalbum)

47. novembrový týždeň bol vyhlásený Európskou úniou za "Európsky týždeň boja proti drogám". V našej škole sme túto kampaň nazvali DVERE TELOCVIČNE DOKORÁN a ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL. Akcie, ktoré organizujú učitelia už dävno prekročili hranice tohto jedného týždňa. Výtvarná súťaž, kde žiaci kreslili a maľovali trvala celý mesiac. Námet bol - Zdravý životný štýl. Do súťaže sa zapojilo neuveriteľných 514 žiakov. Štyridsaťpäť autorov najkrajších prác bude odmenených mliečnym výrobkom a víťaz vytvarnej súťaže dostal 2 kg banánov. Dva týždne žiaci na II. stupni súťažili o "Najšportovejšiu triedu". Každé odpoludnie hrali loptové hry - volejbal, minifutbal, prehadzovanú, basketbal a vybíjanú. Bolo to 40 odohraných zápasov, aby sme určili víťazov v každom ročníku. V tomto školskom roku to boli:
5. ročník - 5.B trieda
6. ročník - 6.A trieda
7. ročník - 7.A trieda
8. ročník - 8.C trieda
9. ročník - 9.D trieda
Na I. stupni okrem športovania organizovali pani triedne učiteľky ovocné a zeleninové dni a rôzne akcie, ktorých ústredným motívom bola - starostlivosť a vlastné zdravie.
Víťazné triedy v športovaní na I. stupni:
1. ročník - 1.C
2. ročník - 2.B
3. ročník - 3.C
4. ročník - 4.C
Aj tu deti na hodinách Vv kreslili všeličo, čo prospieva nášmu zdraviu. Víťaz dostal 2 kg banánov. Pre deti v školskom klube pani vychovávateľky zorganizovali ovocné alebo zeleninové olovranty...no slovom, celá naša škola žila intenzívne všetkým, čo prospieva nášmu zdraviu. Pravdaže tieto aktivity v našej škole neprebiehajú len v 47. novembrovom týždni, pretože okrem vedomostí, ktoré získavjú vo výchovno-vzdelávacom procese nám ide aj o zdravie detí. Predsa zdravie je to najcennejšie, čo v živote máme.


Nebojte sa pravopisu!

3.12.2007 30.11.2007 sa uskutočnila súťaž v písaní diktátov pod názvom Nebojte sa pravopisu!(II.kolo)
Diktát písali žiaci VII.A, VII.B, VII.C, VII.D(Lucia Suchanovská, Adriana Kellnerová, Dominik Grigľák, Katarína Talafová, Mariana Halčinová, Silvia Drozdová, Patrícia Mezešová, Matúš Madeja, Filip Fejerčák, Ján Janík, Jakub Vaľko, Lucia Korfantová, Katka Matalíková, Diana Piervolová, Jakub Slovik, Natália Neupauerová, Veronika Vaľková, Denisa Kraváriková.

Výsledky:známku výborný získali žiaci(J. Vaľko, L. Korfantová, J. Janík, D. Grigľák, K. Talafová, S. Drozdová, D. Kraváriková, A. Kellnerová, N. Neupauerová, V. Vaľková)
Blahoželáme!
Ostatným ďakujeme za účasť, pretože nie každého žiaka takáto súťaž osloví. Tešíme sa na ďalšie stretnutie
Organizátorka: PhDr.Lenka Strišovská

Foto:fotoalbum

Školské kolá Matematickej Pytagoriády

3.12.2007 27.-28. 11. 2007 riešili žiaci 3.- 8. roč.školské kolo MP.
Výsledky:
ročník zúčastnení úspešní rieš.
3. - - - - - 33 - - - - - - - 2
4. - - - - - 30 - - - - - - - 5
5. - - - - - 43 - - - - - - - 9
6. - - - - - 41 - - - - - - - 11
7. - - - - - 53 - - - - - - - 15
8. - - - - - 47 - - - - - - - 5

Hodina slovenského jazyka netradične
Na hodine slov. jazyka sme mali módnu prehliadku.
Prečo? Témou vyučovacej hodiny bol opis osoby.
Predvedené modely žiaci opisovali na nasledujúcej hodine.Bolo to super.Ani sme nevedeli aké talenty máme v našej triede.

Foto: p.uč.Strišovská (Fotoalbum)

Kamzíci opäť v akcii

29.11.2007 24.11.2007, (foto:Matej Szentivanyi, fotoalbum)
Naše dobrodružstvo práve začína.
Čo nás čaká? No predsa Rainerka, Zamka a dlho očakávaná Terinka...a s nimi
nezabudnuteľné zážitky.

Kamzíčatá na snehu

29.11.2007 17.11.2007, foto:Mgr. Kroftová Soňa (fotalbum)
Sniežik sa nám chumelí, zimička už prišla ...

Kamzíčatá na snehu

29.11.2007 17.11.2007, foto:Mgr. Kroftová Soňa
Sniežik sa nám chumelí, zimička už prišla ...

Návšteva horskej služby (17.11.2007)

28.11.2007 (foto: Mgr. Soňa Kroftová - Fotoalbum)
Čo sa má a čo nie, každý to už z nás vie!
Stať sa záchranárom vôbec nie je ľahké...

Superstar v 4. A., 9.11.2007

28.11.2007 Fotografie (foto: Chrenková Zuzana) si pozrite v časti Fotoalbum
...Všetko sa to začalo tým,že pani učiteľka Kroftová prišla na hodinu hudobnej výchvy do 4. A. a dostala vynikajúci nápad, o ktorý sa hneď podelila so žiakmi.
Navrhla im, aby si aj oni spolu s ňou urobili Superstar.
To Vám ani nemusím vravieť, čo v tej chvíli v triede nastalo..... burácanie, šantenie a jasný výkrik „Áááánnnooooo“.
Odvtedy však pre žiakov nastali ťažké časy. Museli sa dôkladne pripravovať na rôzne hudobné žánre, doma hodiny a hodiny cvičiť a zaspávať s tým, že okrem Superstar sú naučení a pripravení aj na vlastivedu, prírodovedu a vedia vybrané slová a deliť so zvyškom a..........
A takto sladko usínali každý deň a na každý piatok čakali ako to opäť všetko dopadne a vlastne kto vypadne.
V jeden deň prišla domov zo školy moja dcéra a oznámila mi, že postúpila, to bolo všetko.
Ja som veľmi nerozumela a preto začal výsluch.... kde, ako, kedy, prečo, s čím...........
Potom ma požiadala, aby som jej pomohla s výberom piesne na disko kolo.

Ja ako správna mama som neváhala, vybrala som jej pesničku, hudbu a pomohla jej nacvičiť..... no predstavte si v tej chvíli ma však napadlo úplne niečo iné.........

Na disko kolo som sa najviac pripravovala ja. Prichystala som rekvizity, mikrofóny, plyšové hračky, Adelu a Pyca, sladké odmeny a veľa veľa iných potrebných vecí.
Povedala som si nech to vyzerá ako v televízii. Poviem Vám mala som však obavu, či mi to pani učiteľka dovolí a deti tiež. Na moje veľké prekvapenie ma s radosťou každý privítal a tak sme sa pustili do príprav. Každého nalíčiť, upraviť, účinkujúci dostali menovky, obecenstvo plyšové hračky a show sa začala.
Všetci krásne spievali, obecenstvo tlieskalo, výskalo, burácalo, hádzali sa hračky..........
Porota hodnotila, bola tvrdá, no zábavná a veľmi príjemná.

Atmosféra bola úžasná........... a čo dodať na záver?

Na záver disko kola dostali všetci sladkú odmenu, poďakovanie, ocenenia v podobe diplomov a tiež naše prianie, aby boli v ďaľších kolách ešte lepší, kreatívnejší a pracovali na sebe stále viac a viac.

S pani učiteľkou máme ešte prekvapenia ako vylepšiť finále Superstar, ale to sa všetko dozviete s internetovej stránky Vašej školy, samozrejme bude to taktiež uverejnené v školskom časopise, no a moja maličkosť sa postará o to, aby vznikol opäť plagát s fotodokumentáciou, ako ste si to mohli všimnúť vo Vašej škole na 1 poschodí na chodbe pri zborovni I. stupňa.

Takže pozor, Superstar ešte nekončí, práve naopak v 4. A. to ešte len teraz začne...........


S pozdravom Váš rodič, veľký fanúšik, fotograf

Chrenková Zuzana
Tvoríme časopis

Dňa 21.11.2007 sme navštívili Podtatranskú knižnicu v Poprade
Kto?
p.uč.Strišovská (hlavná redaktorka školského časopisu), Diana Piervolová (7.a, členka redakčnej rady), Branislav Hriňák (9.b, člen redakčnej rady)
Prečo?
Konala sa tam besada so známym reportérom TV Markíza Marekom Vnenčákom
Čo bolo cieľom návštevy?
Dozvedieť sa viac o tvorbe šk. časopisu (čo má obsahovať a čo nie, písmo v časopise, obrázky, členenie rubrík, slovník v časopise...)
Mali sme možnosť vyskúšať si naživo prácu reportérov. Táto beseda nám dala veľmi veľa, dozvedeli sme sa niečo nové, spoznali sme nových kamarátov a kolegov.

Foto: fotoalbum

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
    Dr. D. Fischera 2, Kežmarok 06001
  • 052/4523029
    šk. jedáleň 052/4523030

Fotogaléria